Därför vill Stadsmissionen lära ut MI till fler yrkesgrupper


Hur kan man få en människa att förändras? Är det ens möjligt om inte individen själv bestämmer sig för att förändringen är viktig? Alla som någon gång har mött en människa som behöver komma igång med träning, sluta röka eller dricka mindre vet att svaret är nej. För den som vill bli bättre på att leda ”change talk” erbjuder nu Linköpings Stadsmission grundkurs i Motiverande samtal (MI).

– Jag är övertygad om att samhället skulle bli en mänskligare plats om fler lärare, vårdpersonal och poliser blev säkrare i att möta människor som behöver göra förändringar i sina liv, förklarar Therese Linerhav, affärsområdeschef för Stöd & Behandling på Linköpings Stadsmission.

Billig investering
Hon betonar att kursen på tre dagar främst vänder sig till dem som i sitt yrke behöver se och stötta människor i förändringsprocesser, men givetvis är den öppen för privatpersoner som exempelvis föräldrar, som vill möta sina barn på ett annat sätt.

– För varje arbetsgivare som hanterar människomöten är det här en otroligt viktig men billig investering. Den här metodiken känns självklar när man pratar om den, men behöver verkligen landa i praktisk handling genom övning och insikter, berättar Therese Linerhav.

En MI-utbildad person har lärt sig att se och hantera signaler när förändringsprocessen blockeras genom att individen backar, inte vill eller faller in i gamla tankemönster. I utbildningen varvas teori och verktyg, men framför allt får du praktisk övning med feedback/coaching på hur du som samtalsledare kan förbättra eller göra annorlunda.

Bra samtalspartner
Upplägget är enkelt. Inga förkunskaper krävs och du anmäler dig till ett utbildningspaket som består av tre heldagar, där två av dagarna är sammanhängande. Antalet kursplatser är begränsat då tanken är att jobba med mindre grupper.  Plats för kursen är Missionskyrkans lokaler i centrala Linköping.

– Du lär dig att bli en samtalspartner som på ett empatiskt sätt leder individen i förhandlingen med sig själv. Ser jag problemet? Vill jag förändra situationen? Har jag självförtroende att genomföra det som krävs? I  det spänningsfältet flyttar sig processen fram och tillbaka hos individen, förklarar Therese Linerhav som har jobbat med terapi i olika former under hela sitt yrkesliv.

Fler empatiska experter
Hon är förvånad över att många professionella inom olika yrkeskårer fortfarande ser på förändringar som något enkelt och linjärt, att det bara handlar om att ”köra på” när beslutet väl är fattat. Men så enkelt fungerar inte människan:

-Fler behöver verkligen förstå att varaktig förändring kommer inifrån individen och att processen stannar av ofta. Vi behöver därför fler experter som förstår ”change talk” i praktiken. Jag vill ha fler i vårt samhälle med verktyg och kompetens att empatiskt leda och styra förändringsprocesser på individnivå. Vi behöver inte fler som ”vet” vad som är bra för andra och dikterar lösningar, avslutar hon.   

Du lär dig att bli en samtalspartner som på ett empatiskt sätt leder individen i förhandlingen med sig själv.

Therese Linerhav, affärsområdeschef Stöd & behandling

Therese Linerhav, affärsområdeschef för Stöd & behandling på Linköpings Stadsmission.

Ibland är det svårt att förstå att människor inte är så rationella när det kommer till förändring, att det går trögt. Med den här kursen lärde jag mig tekniker att använda när processen stannar av i mötet med klienter som behöver se sin situation på nya sätt.
Marlen, socionom
 • FAKTA MI-UTBILDNING

  Nytt utbildningspaket vänder sig till fler yrkeskårer som lärare, poliser, vårdpersonal m fl

  Du blir bra på att hjälpa individen att utforska sin egen inställning till det som skapar problem och/eller behöver förändras

  Du tränar på att utveckla samtal som främjar motivation och viljestyrka hos den du talar med

  Fokus på praktiska samtalsövningar med erfarna handledare som coachar och ger feedback

  Fokus är förändringsprocessen, inte specifikt beteende/situation som ska förändras