Stötta personens egen väg till förändring


Hur kan jag stötta någon som behöver komma vidare i livet? Linköpings Stadsmission har sedan 1972 utvecklat en gedigen erfarenhet när det kommer till möten med människor som behöver nya horisonter. Oavsett det handlar om missbruk, ensamhet, destruktiva relationer eller något annat i livet som skapar utsatthet så handlar det om att möta personen och dennes bild av verkligheten med respekt och tillit. MI (Motivational interviewing)  är en framgångsrik samtalsmetod som används i rådgivning och behandling för att underlätta just förändringsprocesser. Metoden rekommenderas av Socialstyrelsen och utvecklades under 1980–90-talen av psykologerna William F. Miller och Stephen Rollnick.

Vad kommer du lära dig?


Utbildningen ges i mindre grupp under tre heldagar då du tränar på att utveckla samtal som främjar motivation och viljestyrka hos den du talar med. Du hjälper din samtalspartner att utforska sin egen inställning till det som skapar problem och/eller behöver förändras.

Syftet med samtalsmetoden är ta fram den inre kraften som möjliggör förändring. Under utbildningen tränar du därför även på att lyssna på ett bekräftande sätt. Din uppgift är att ställa frågor och förstärka det som leder till en positiv beteendeförändring.

Till vilka vänder sig MI-kursen?


Vi har stor erfarenhet av att både arbeta med MI-metoden i våra egna verksamheter  men också utbilda personer från samhällets olika yrkeskårer såsom lärare, poliser, sjuksköterskor m.fl

MI är en effektiv samtalsmetod t ex i medarbetarsamtal, utvecklingssamtal, eller samtal inom vård/behandling. Som klientfokuserad terapiform med ett empatiskt förhållningssätt kan MI med fördel tillämpas inom:

  • Kriminalvård
  • Psykiatri
  • Hälso- och sjukvård
  • Missbruk
  • Destruktiva beteenden
  • Sexuellt riskbeteende
  • Kostvanor
läs mer

Med samtalsmetoden får du verktyg att ta fram den inre kraft som gör att den andre tar ansvar för sin egen förändring.