När och var är nästa kurs?


Daniel, gymnasielärare

Mina elever är på gränsen att kliva in i vuxenvärlden med allt vad det innebär. För mig handlar det om att låta det få ta plats även i vårt möte. Att jag möter unga vuxna som funderar över framtid och val gör att jag hade ett behov av att gå den här kursen. Nu är det mycket lättare för mig att se min egen roll som lärare. Jag kan faktiskt stötta eleverna på ett annat sätt nu.

Kursdatum

Linköpings Stadsmission ger MI-kurser följande datum 2018:

25-26 oktober samt 9:e november
Tid: 09.00-16.30 alla dagar

Lokal för kursen meddelas senare.

OBS! Sista anmälningsdag 15 oktober.

>> Till anmälningssidan

Hur är upplägget?

Under 3 dagar (2+1) kommer du att träna alla delmoment av Motiverande samtal.

  • Dag 1 och 2 är sammanhängande
  • Dag 3 sker cirka en månad efter de två första dagarna

Pedagogiken under utbildningen styrs av samtliga deltagare och din egen aktivitet. Teoretiska avsnitt varvas med träning och demonstrationer, handledning och feedback. Träningen utgår i möjligaste mån från problemområden som är aktuella för deltagarna.

För att bli godkänd krävs att du aktivt deltar alla 3 dagarna. Efter godkänd, genomförd utbildning erhålls kursintyg.


Med samtalsmetoden får du verktyg att ta fram den inre kraft som gör att den andre tar ansvar för sin egen  förändring.