Sara, lärare

”Efter så många år som lärare inser jag att all förändring måste växa fram inifrån, jag kan aldrig tvinga fram. Men nu kan jag på ett medvetet sätt utmana mina elever att våga lite till, jag vet hur jag ska leda samtalet.  Jag önskar att alla lärare fick gå en kurs i Motiverande samtal.”

Johan, sjuksköterska

”Inom vården är det tydligt att människor har olika starka viljor att förändras eller förändra. Jag har nu lärt mig att motivation måste komma inifrån. Genom kursen har jag lärt mig att lyssna på ett nytt sätt och hjälpa patienten att hitta just sin egen drivkraft.”

Pernilla, behandlingsassistent

”Jag möter klienter som levt med tungt missbruk under en stor del av sitt liv. I mitt jobb ingår det att stötta personen att våga känna tillit till samhället igen. Utmaningen ligger i att förstå den personens drivkrafter och motstånd att våga. Den här kursen har verkligen hjälpt mig med både tänk och tekniker.”


”You’ll never leave where you are until you
decide where you’d rather be”

Angela Brown Oberer